Tasarım ARGE

Araştırma ve Geliştirme Merkezi

50.000 m2 alana kurulu olmak üzere 1500 kişilik uzman kadrosu, Tasarım, Ar-Ge ve İnovasyon odaklı olarak üretim anlayışı ile Türkiye’de ve dünyada Sofra Üstü Sunum grubunda seramik sektörünün öncü firmalarından biri haline gelmiştir. Keramika Ar-Ge Merkezi faaliyet alanı olarak hem Sofra Üstü Sunum Grubu hem de Sektörümüzde dönüştürücü yenilik yaratacak teknolojiler geliştirmek üzere iki farklı alanda Ar Ge çalışmalarını sürdürmektedir. Sofra Üstü Sunum Grubu alanında, üretimde kullanılan hammaddelerin mekanik, kimyasal ve fiziksel özelliklerine yönelik parametrelerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Burada amaçlanan piyasada var olan ürünlerin yerini alabilecek mekanik, kimyasal ve fiziksel özellikleri bakımından iyileştirilmiş malzemeleri geliştirebilmektir.

Dijitalizasyon ve otomasyon alanında ise katma değer yaratacak ve teknolojik alt yapımızı güçlendirecek Ar Ge çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalara; çift kat sırlamanın yapılabilmesini mümkün kılıp insan temelli hatalar nedeniyle büyük verim kaybına yol açan prosesi sorunsuzca yapabilecek makine ve yazılımın geliştirilmesi, kavisli yüzeylerde müşteriye özel dijital baskıyı istenen üretim adedinde yapmamızı sağlayarak dünyada bir ilki başaracağımız dikey dijital baskı makinesinin geliştirilmesi, henüz sektörümüzde uygulaması ve makinesi olmayan seramik eklemeli imalat makinesinin geliştirilmesi örnek olarak verilebilir. Bahsedilen tüm projelerimizde katma değerli makine tasarımı, dijitalizasyon unsurlarının entegrasyonu, gömülü ve haberleşme yazılımları firmamız Ar-Ge merkezi bünyesinde istihdam edilen yetkin personellerimiz tarafından yapılmaktadır.

Arge Hedef ve Stratejilerimiz

Ar-Ge ve İnovasyon günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Ar-Ge; toplumun kültürel, teknolojik bilgi hazinesini geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmaların bütünüdür. Günümüzde ülke ekonomisine katkı sağlayan en önemli konulardan biri “Know-How” olarak bilinen, donanıma ve bilgiye sahip olmaktır. Ülkemizde yüksek teknolojiye yön veren bilgi ve yöntemlerin gelişimi de Ar-Ge çalışmalarına bağlıdır. Etkin Ar-Ge çalışmaları ile sanayisi desteklenen ülkeler Dünya Rekabet Sıralamasında en üst seviyelerde yer almaktadır. Keramika olarak hedefimiz; Ar-Ge çalışmalarımızın ülkemiz ekonomisine katma değer sağlaması, sektörü dönüştürecek nitelikte olması ve bu sayede uluslararası pazarda rekabet gücümüzü artıracak ileri teknoloji içeren ürünler olarak dönmesidir.

2020 Yılı Tasarım Merkezleri Performans
Değerlendirmelerine göre B Grubu Kategori 1. lik Ödülü

Tasarım Merkezi

Birçok ürün kurgusunda sayısız üretim yönetimi sürecinden gelen bilgi ve deneyime sahibiz. Çeşitli sofra grubu ürünlerinden ambalaj tasarımlarına, kullanıcıya erişene kadar olan geçen tüm süreçlerde tasarımlar ve özel koleksiyonlar yaptık. Müşterilerimizin diliyle konuşuyor, üzerinde çalıştığımız her projede onları bir adım daha ileri taşıyoruz.

Hedeflerimiz

• Ürünlerin katma değerinde artış sağlayacak şekilde inceltilmesi ve buna paralel olarak mukavemetinin artırılması çalışmaları,
• Ulusal ve uluslararası projelerde yer almak,
• Tüm projelerin tasarım projesi kapsamında değerlendirilmesi,
• Mevcut durumda kullanılan çamur reçetesinde iyileştirme çalışmaları,
• Piyasada farklılık yaratmayı sağlayacak yeni sır çalışmaları,
• Mevcut durumda basılamayan dekorların basılabilmesi amacıyla yapılan çalışmalar,
• Yeni üretim teknikleri bulmak veya mevcut üretim tekniklerini geliştirmek,
• Hammadde ve malzeme maliyetlerinin düşürülmesi için çalışmalar yaparak, uygulamada verimlilik artırma çalışmaları,
• Yapılacak olan projeler ile marka imajına katkı sağlamak, firmanın rekabet gücünü artırmak,
• Ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.