Form’art _1080x1920

Form'Art Serisi

Bu çalışma evrenin oluşmasıyla başlayan, bugüne kadar gelen süre içerisinde doğada var olan jeolojik yapılaşmalar ve bu yapılaşmalara ait dokuların seramik form yüzeylerindeki özgün yorumu konu edinmiştir. Hazırlanan bu projede yapay doku, doğal doku, organik doku, kimyasal ve dinamik doku, geometrik doku, kristal doku ve optik doku ele alınarak tasarım çalışmaları yapılmıştır. Artistik sır yüzeyleri ile birleştirilerek yapılan bu çalışmalarında günümüz teknolojisinden faydalanılarak gıda ile temasa uyumlu geleneksel artistik sır dokularından da şaşmadan yola çıkılarak tasarım çalışmaları yapılması hedeflenmiştir. İnsanın etrafında görüp sezdiklerini yansıtmaya başlamasıyla doğan sanat kavramı üzerine görüşler sunulmuştur.