Image Alt

İş Başvurusu

İş Başvurusu

Lütfen formun tamamını eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurunuz. Başvurunuz incelendikten sonra insan kaynakları departmanımız tarafınıza dönüş yapacaktır.

Çalışma Kriterleri

Keramika'da hedef ve ilkelerinden yola çıkarak, doğru pozisyonlara doğru kişileri yerleştirmek için büyük bir itina çalışmalarını sürdürürken; işe alımlarda en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturur. Hangi bölümde değerlendirilecek olursa olsun; aşağıdaki yetkinliklere sahip olması vazgeçilmezimizdir.
• İşin gerekliliklerine uygun mesleki bilgi ve becerilere sahip olmak,
• Kendine güvenen, yenilikçi, gelişime açık,
• İletişimi kuvvetli,
• Dürüst, güvenilir, açık sözlü, uyumlu,
• Saygı, sevgi ve hoşgörü kavramlarıyla çalışmayı kendine ilke edinen,
• İşini seven,
• Pozitif düşünen,
• Sorumluluk sahibi,
• Takım çalışması yapabilen,
• Yaratıcı, girişimci.

İşe Alım Yöntemleri

Yeni mezun ve ya tecrübeli adaylar için aşağıdaki işe alım yöntemlerimiz uygulanmaktadır.
• Yetkinlik bazlı sözlü mülakat
• Kişilik analizleri / testler
• İngilizce mülakat
Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza ilgili iş teklifi yapılır ve aday çalışmasına başlar. Kişilerin niteliklerine, bilgi ve becerilerine, yetkinliklerine uygun bir departmanda çalışmaları sağlanır.

İşe Başlama

• Mülakatı başarıyla geçen personel adayımıza işe giriş için gerekli belgeler hazırlatılır.
• Belgeler eksiksiz olarak tarafımıza teslim edildikten sonra, işyeri hekimi tarafından gerekli muayene ve tetkikleri tamamlanarak, kişinin işe girişi bildirimi yapılır. Bir gün sonra işbaşı yaptırılır.
• İlk iş gününde; kalite yöneticisi tarafından kuruluşumuza ait kalite politikası, vizyon-misyon, talimatlar ve kullanılan formlar detaylı şekilde anlatılır. İnsan kaynakları birimi tarafından yasal prosedürler ve kişinin kuruluşumuzda bulunduğu sürede özlük hakları detaylı şekilde anlatılır. Çalışacağı bölüm yöneticisi tarafından da, bölümle ilgili çalışma şartları, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak uyması gereken kurallar detaylı şekilde anlatılır ve gösterilir, iş arkadaşlarıyla tanıştırılır.
• Oryantasyon eğitimi yaklaşık 3-4 gün sürmektedir.
• Deneme süresi 2 aydır.
• Tüm işe yeni başlayan personelimize İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi verilmektedir.

Çalışma Saatlerimiz

Çalışma süresi haftada 45 saattir.
Beyaz yaka personel çalışma saatleri:
• 08:30 – 18:00
Mavi yaka personel çalışma saatleri:
• 08:00 – 16:00
• 16:00 – 00:00
• 00:00 – 08:00

İzin Politikamız

Tüm çalışanlarımız;
• 1-5 yıl kıdem için – 14 gün
• 5-15 yıl kıdem için – 20 gün
• 15 yıl ve üzeri kıdem için – 26 gün ücretli izin hakkına sahiptir.

Ücret Sistemimiz ve Prosedürler

Şirketimizde ücret sistemi iş değerleme ve iş analizlerine paralel olarak uygulanmaktadır. Esnek Ücret Yönetimi hakimdir. Çalışanlarımızın performanslarının ücrete yansıtılması bu süreçte gerçekleşmektedir. Bireysel performans ve enflasyona dayalı artış sistemi uygulanmaktadır.