Enerji Yönetim Sistemi Politikamız

ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

Şirketimiz toplam enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltmak ile uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini artırmakla beraber Karbon salımını azaltmayı amaçlamaktadır.

 

  • Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını,
  • Enerji ile ilgili amaç ve hedeflere ulaşmak için yeterli kaynakların (bilgi, uzmanlık ve ekonomik kaynaklar) sağlanarak sürekli gözden geçirilmesini,
  • Enerji verimliliği yüksek olan ürün, proses, hizmetlerin tasarımı ve tedariği ile enerji performansının sürekli iyileştirilmesini,
  • Enerji Yönetim Sistemi gerekliliklerini yasal mevzuatlara ulusal ve uluslararası standartlara üyesi olduğumuzun kurumların şartlarına uyacağımızı beyan ederiz.

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI