Açık Kapı Politikamız

AMAÇ : Tüm çalışanlarımızı verimlilik ve motivasyonlarını artırmak, onlara yardımcı olabilmek ve etkin iletişim sağlayabilmek, bu anlayışın organizasyonun her seviyesinde iletişimin gelişmesinde önemli olduğunu vurgulamak.

KAPSAM : Her seviyedeki yöneticilerimizin bu politikayı destekler nitelikte kapılarını açık tutması beklenir. Yöneticiler, çalışanların her türlü sıkıntılarını, mesaj, mail, yüzyüze gibi tüm yollarla dinlemeye hazır olmalılar ve ekiplerinde güven ve iletişim kültürünü geliştirmelilerdir.

YÖNETİCİLERİMİZDEN;

• Objektif, şeffaf olmalarını,

• Bilgi paylaşmalarını,

• Çalışanlarının kişisel gelişimleri ile ilgilenmeleri ve kariyer planlarını oluşturmalarını,

• Yerine getiremeyecek vaatlerde bulunmamalarını,

• Ekip üyeleri ile her düşünceyi tartışabilmelerini,

• Kişilerin kimliğinin gizli tutulmasını,

Bekliyoruz.

Kuruluşumuzun açık kapı politikası ile yöneticilerin takımlarından gelen geribildirimleri bir üst yönetime aktarması ya da bu geribildirim doğrultusunda aksiyon alması kendi sorumluluğundadır.

ÇALIŞANLARIMIZDAN;

• Önce yatay ilişki kurarak, kendi arkadaşlarıyla sorunlarını çözmelerini bekliyoruz. Güven ve iletişim kültürünün yatay ve dikey her iki türlü iletişimde çalışmasını bekliyoruz.

• Hassas bir konu söz konusu ise, görüşmenin yeri ve zamanı önceden planlanmalıdır.

Kuruluşumuzda iş birliği kültürünün gelişimi, çalışan bağlılığı, mutluluğun ve iş yaşam dengesinin sürekliliğinin sağlanması, çalışanların bireysel desteklenmesinde açık kapı politikamız etkin rol oynamaktadır. Bu politika her yıl İnsan Kaynakları müdürlüğü tarafından gözden geçirilir.