Image Alt

İşe Alım Süreci

Çalışma Kriterleri

Keramika'da hedef ve ilkelerinden yola çıkarak, doğru pozisyonlara doğru kişileri yerleştirmek için büyük bir itina çalışmalarını sürdürürken; işe alımlarda en çok önem verdiğimiz kriterlerden birini yetkinlikler oluşturur. Hangi bölümde değerlendirilecek olursa olsun; aşağıdaki yetkinliklere sahip olması vazgeçilmezimizdir.
• İşin gerekliliklerine uygun mesleki bilgi ve becerilere sahip olmak,
• Kendine güvenen, yenilikçi, gelişime açık,
• İletişimi kuvvetli,
• Dürüst, güvenilir, açık sözlü, uyumlu,
• Saygı, sevgi ve hoşgörü kavramlarıyla çalışmayı kendine ilke edinen,
• İşini seven,
• Pozitif düşünen,
• Sorumluluk sahibi,
• Takım çalışması yapabilen,
• Yaratıcı, girişimci.

İşe Alım Yöntemleri

Yeni mezun ve ya tecrübeli adaylar için aşağıdaki işe alım yöntemlerimiz uygulanmaktadır.
• Yetkinlik bazlı sözlü mülakat
• Kişilik analizleri / testler
• İngilizce mülakat
Tüm bu değerlendirmeler neticesinde uygun bulunan adaylarımıza ilgili iş teklifi yapılır ve aday çalışmasına başlar. Kişilerin niteliklerine, bilgi ve becerilerine, yetkinliklerine uygun bir departmanda çalışmaları sağlanır.

İşe Başlama

• Mülakatı başarıyla geçen personel adayımıza işe giriş için gerekli belgeler hazırlatılır.
• Belgeler eksiksiz olarak tarafımıza teslim edildikten sonra, işyeri hekimi tarafından gerekli muayene ve tetkikleri tamamlanarak, kişinin işe girişi bildirimi yapılır. Bir gün sonra işbaşı yaptırılır.
• İlk iş gününde; kalite yöneticisi tarafından kuruluşumuza ait kalite politikası, vizyon-misyon, talimatlar ve kullanılan formlar detaylı şekilde anlatılır. İnsan kaynakları birimi tarafından yasal prosedürler ve kişinin kuruluşumuzda bulunduğu sürede özlük hakları detaylı şekilde anlatılır. Çalışacağı bölüm yöneticisi tarafından da, bölümle ilgili çalışma şartları, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin olarak uyması gereken kurallar detaylı şekilde anlatılır ve gösterilir, iş arkadaşlarıyla tanıştırılır.
• Oryantasyon eğitimi yaklaşık 3-4 gün sürmektedir.
• Deneme süresi 2 aydır.
• Tüm işe yeni başlayan personelimize İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi verilmektedir.

Gerekli Evraklar

• 4 adet kimlik fotokopisi
• İkametgâh ilmühaberi ve nüfus kayıt örneği
• Evli personelin evlilik cüzdanı fotokopisi
• Adli sicil kaydı
• Diploma fotokopisi
• 8 adet vesikalık fotoğraf
• Maaş hesabının açılması
• Akciğer filmi ve raporu
• Tam kan sayımı
• Solunum Fonksiyon testi ve raporu
• Kulak odio testi ve raporu
• Göz muayene raporu
• Kan grubu kartı fotokopisi
• Tetenoz aşısı ve takip kartı fotokopisi
• Askerlik terhis belgesi
• Varsa sürücü belgesi fotokopisi
• SSK kartı fotokopisi
• Eski işyerinizden çalışma belgesi
• Personel Özlük defteri ve mavi telli dosya
• Varsa diğer sertifikaların fotokopileri