Image Alt

İnsan Kaynakları

Mutlu çalışanlar, mutlu şirket

Keramika olarak insan kaynakları politikalarımız:
• Doğru personeli seçmek: Kuruluşumuza işin gerektirdiği özelliklere sahip, mesleki eğitime sahip, yenilik ve girişimlere açık, kendini ve işini geliştirebilen, dinamik, girişimci kişileri kazandırmak.
• Saygı ve sevginin ön planda olduğu huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak.
• Başarılı çalışanları ödüllendirmek.
• Çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutmak.
• Çalışanlarımızın hem kendilerini, hem işlerini geliştirebilmeleri için, mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlemek, tüm personelin bu eğitimlere katılımını sağlamak.
• Çalışanların niteliklerinden, yeteneklerinden, performanslarından yola çıkarak kariyer hedeflerini birlikte belirlemek ve gerçekleştirmek.
• İhtiyaç duyduğumuz açık kadrolar için, önce mevcut personellerimizi araştırmak ve onları değerlendirmek.
• Performansa dayalı adil bir ücret sistemi uygulaması hedeflemek.

Doğa var olmadan bizler var olamayız

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak Çevre etkilerini kontrol altına tutarak bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini “Operasyonel İş Mükemmelliği” ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.
Keramika olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler;
• Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,
• Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunmasını sağlamak,
• Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
• Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek,
• Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak,
• Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak,
• Üretim taşıma, stoklama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek,
• İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmak,
• Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak,
• Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
• Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,
• Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisini en aza indirgemek,
• Çalışanlara ve taşeronlara sürekli eğitim verilmek ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek,
• Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyip, her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,
• Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.

Birlikte büyüyoruz

Kuruluşumuzda tecrübe gerektiren boş pozisyonlar için Keramika çalışanlarına öncelik verilir. Böylelikle çalışanlarımız kendi kariyerlerinde etkin rol oynayarak, kendi kariyerlerini yönetebiliyorlar.
İşe yerleştirmeden eğitime kadar her konuda tüm çalışanlarına fırsat eşitliği tanıyan kuruluşumuz, farklı yetenlere sahip olan çalışanlarını her zaman destekler ve saygı duyar. “Tüm çalışanlarımız iş yerinde mutlu olmalıdır” felsefesi ile kaynaşmalarını amaçlayan, geziler, turnuvalar düzenlenmektedir. Yılbaşı ve özel günlerde hediyeler dağıtılmaktadır. Her ay “Ayın En Başarılı Çalışanı” seçilmekte ve ödüllendirilmektedir. Her yaz Haziran,Temmuz ve Ağustos aylarında çekiliş yapılmakta ve çekilişte seçilen talihli personellerimiz yanlarına diledikleri bir kişiyi alarak tüm masrafları kuruluşumuzca ödenmek üzere tatile gönderilmektedir.